Noul cod rutier din ianuarie 2013

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Noul cod rutier din ianuarie 2013

bughy
Administrator
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Noul cod rutier din ianuarie 2013

bughy
Administrator
Probabil e mai bine asa, prea multi care sar de pe scooter sau bicla direct pe motoare de 600 sau chiar mai mari...